Infolinia i rezerwacja: tel: 801 022 116, dla kom: 22 517 65 52 rezerwacje@odlotowepodroze.pl Czynne: pn-pt 8:30-20:00 sob 10:00-16:00 nd 10-18
Bezpieczne wakacje bez ryzyka
 
Infolinia i rezerwacja:
801 022 116, dla kom: 22 517 65 52
rezerwacje@odlotowepodroze.pl
Salony sprzedaży

Regulamin SerwisuRegulamin korzystania z

Serwisu Internetowego www.odlotowepodroze.pl


Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Internetowego odlotowepodroze.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.odlotowepodroze.pl.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 

 

§1. Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu odlotowepodroze.pl i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest firma GlobTours Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42, NIP 5252560698, REGON 146796514, KRS 0000476115,  wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł.

1.2. Serwis umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie Systemu Rezerwacji Internetowej odlotowepodroze.pl.

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji odlotowepodroze.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.

1.4. Prezentowane w Serwisie odlotowepodroze.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§2. Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.

2.3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie (przy podróżach na terenie Unii Europejskiej oraz poza obszarem Unii Europejskiej) lub w dowodzie osobistym (przy podróżach na terenie Unii Europejskiej).

2.6. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

 

§3. Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez GlobTours Spółka z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

3.2. GlobTours Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez odlotowepodroze.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3.3 Wysyłając do odlotowepodroze.pl Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez GlobTours Spółka z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

3.4 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5 Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

§4. Rezerwacja wycieczek

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet (Serwis)

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.

4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.

4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do Formularza Rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej.

4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie - po uprzednim zapoznaniu się: 

- zapisy niniejszego Regulaminu,

- Warunki Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu. 

4.1.5. W zależności od tego czy dana oferta posiada włączoną opcję płatności on-line następnym krokiem rezerwacji wycieczki może być wybór sposobu płatności.

Otrzymacie Państwo możliwość wyboru sposobu płatności za pomocą przelewu on-line lub przelewu tradycyjnego.

I. Wybranie przelewu on-line umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w Formularzu danych przechodzą Państwo do płatności – gdzie dokonuje się wpłaty za wycieczkę turystyczną wybierając jedną spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez odlotowepodroze.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.

W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna odlotowepodroze.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie Organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem, a komplet dokumentów: umowa, Warunki Uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w formie e-mail przez Centrum Rezerwacji odlotowepodroze.pl.

 Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki wycieczki, a w szczególności jej cenę, to odlotowepodroze.pl zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny nowej wycieczki turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, Warunki Uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Organizatorem. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana przez odlotowepodroze.pl bez ponoszenia kosztów przez Państwa a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.

II. Wybranie przelewu tradycyjnego na stronie płatności umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej wycieczki bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie Organizatora.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca odlotowepodroze.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie (czy są zgodne z Państwa zamówieniem) dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wpłaty można również dokonać przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres email: rezerwacje@odlotowepodroze.pl.

Przesłanie do odlotowepodroze.pl mailem na adres rezerwacje@odlotowepodroze.plpotwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji oraz dokumenty podróży.

Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.

 

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 801 022 116 lub 22 517 65 52

4.1.6. Po uzyskaniu połączenia z doradcą odlotowepodroze.pl w Centrum Rezerwacji podajecie Państwo dane konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wycieczki.

4.1.7. Doradca odlotowepodroze.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.

4.1.8. Po potwierdzeniu przez Państwa zamiaru zakupu wybranej wycieczki, przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem, Podpisują Państwo i odsyłają do odlotowepodroze.pl umowę  po zeskanowaniu mailem na adres: rezerwacje@odlotowepodroze.plw terminie wskazanym przez doradcę odlotowepodroze.pl oraz dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty również w terminie podanym przez doradcę odlotowepodroze.pl. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym lub przelewem internetowym. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres rezerwacje@odlotowepodroze.pl.

4.1.9. Przesłanie do odlotowepodroze.pl mailem na adres rezerwacje@odlotowepodroze.pl potwierdzenia przelewu, jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.1.10. Po otrzymaniu zaakceptowanej przez Klienta Umowy i Warunków Uczestnictwa oraz potwierdzenia wpłaty, doradca odlotowepodroze.pl potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. 

Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.

 

§5. Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

a)    opłatę za zakwaterowanie, 

b)    opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), 

c)    opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, 

d)    podatki, 

e)    opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, 

f)     inne zgodne z opisem wycieczki.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wycieczkę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Odlotowepodroze.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

5.4. Cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez odlotowepodroze.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

 

§6. Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę: 

- płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki,

- płatność całkowita.

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego Organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze doradcy odlotowepodroze.pl.

6.3. Przy wpłacie zaliczki, doradcy odlotowepodroze.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W Serwisie odlotowepodroze.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- przelew bankowy,

- przelew internetowy,

- karta kredytowa.

Płatność przelewem bankowym

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.


Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer rezerwacji wstępnej (umowy zgłoszenie), imię oraz nazwisko.

6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email rezerwacje@odlotowepodroze.pl.

6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym w Umowie.

Płatność przelewem internetowym

6.5.5. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy dotPay lub PayByNet umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.

6.5.6. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

6.5.7. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za wycieczkę zarezerwowaną w odlotowepodroze.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od odlotowepodroze.pl.

6.5.8. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu wycieczki turystycznej.

Płatność kartą kredytową

6.5.9. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez odlotowepodroze.pl odpowiednim organom ścigania.

6.5.10. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w odlotowepodroze.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od odlotowepodroze.pl.

 

§7. Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne związane z zakupioną wycieczką turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) - w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu, 

b)    mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez doradcę odlotowepodroze.pl.

7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

 

§8. Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora w Warunkach Uczestnictwa.

8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail rezerwacje@odlotowepodroze.plalbo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji odlotowepodroze.pl pod numerami telefonów 801 022 116 lub 22 517 65 52.

8.4. Doradca odlotowepodroze.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

 

§9. Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.2. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email rezerwacje@odlotowepodroze.plalbo telefonicznie pod numerami 801 022 116 lub 22 517 65 52.

9.3. Doradca odlotowepodroze.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

 

§10. Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych Warunkach Uczestnictwa każdego Organizatora.

10.2. Odlotowepodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora, przesyłane będą przez odlotowepodroze.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

 

§11. Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z odlotowepodroze.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

11.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z odlotowepodroze.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

11.3. Odlotowepodroze.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

§12. Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora.

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa.

12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez odlotowepodroze.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w odlotowepodroze.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi świadczonej przez  odlotowepodroze.pl należy składać  na adres mailowy biuro@odlotowepodroze.pl. Odlotowepodroze.pl rozpatrzy Państwa reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

§13. Dodatkowe ubezpieczenie podróżne i od rezygnacji

Odlotowepodroze.pl umożliwia Państwu także zakupienie nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia podróżnego i ubezpieczenia od rezygnacji.

 

§14. Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez odlotowepodroze.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

14.3. Korzystając z usług świadczonych przez odlotowepodroze.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.