Czy kelnerzy dzielą się napiwkami?

Jednym z najbardziej niejasnych aspektów pracy jako kelner jest kwestia podziału napiwków. Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy wszyscy pracownicy restauracji mają równy dostęp do otrzymywanych przez nich dodatkowych pieniędzy od klientów. Warto przyjrzeć się tej sprawie bliżej i poznać różne podejścia w branży.

Podstawowe informacje na temat napiwków

Najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć na temat napiwków to:

 • Klient decyduje, ile chce dać jako dodatek do rachunku za obsługę.
 • Naprawdę trudno ustalić średnią kwotę dawanego tipu – wszystko zależy od indywidualnej hojności gości oraz standardowej praktyki danego miejsca.
 • Zazwyczaj obowiązuje zwyczaj oddawania około 10-15% całkowitego kosztu posiłku lub napojów na koniec wieczoru (oczywiście można zostawić więcej).
 •  

Podejrzenia co do uczciwości

 

Niektórzy ludzie są sceptycznie nastawieni co do sposobu dystrybucji tips ów międzi pracownikami restauracji. Obawy te wynikają często z braku przejrzystości w tym zakresie i obawy, że nie wszyscy otrzymują swoją sprawiedliwą część. Czy tak jest naprawdę?

Systemy podziału napiwków

Istnieje kilka popularnych systemów dzielenia się tipsami:

 1. Połowiczny model: Każdy kelner zachowuje dla siebie wszystkie otrzymane pieniądze.
 2.  

 3. Model proporcjonalny : Napiwek jest dzielony równomiernie międzi pracownikami obsługującymi danego stolika – zarówno kelnerem jak ikucharzem .

 4.  

 5. Model hierarchiczny: W tej metodzie największa część tip ów trafia do kieszeni szefa sali lub menadżera restauracji, a reszta zostaje podzielona międzi pozostałe osoby zaangażowane w obsługę gości.

Dylematy etyczne i praktyczne

 

Niezależnie od wybranego modelu istnieją pewne dylematy moralno-etyczne oraz praktyczn e związane ze wspólnym używaniumoney przez personel. Niektóre pytania warto sobie postawić to :

 • Czy sprawiedlwy sposób rozdział ulega naruszeniu?
 •  

 • Czy ten system skłania do większej współpracy w zespole, czy raczej wywołuje rywalizację międzi pracownikami?
 •  

 • Jakie są konsekwencje finansowe dla kelnera, jeśli jego dochód opiera się tylko na napiwkach i nie otrzymuje regularnej pensji od restauracji?

Przewaga modelu proporcjonalnego

Działanie według modelu proporcjonalnego ma pewne zalety:

 • Zapobiega to tworzeniu hierarchii i eliminuje poczucie niesprawiedliwości.
 •  

 • Pozytywni kucharze mogą być bardziej motywowani do zapewnienia doskonałego jedzenia gościom.
 • Kelnerzy często mają szerszą perspektywę co do tego jakich klientów warto obsłużyć jako pierwszych (dając im potencjalnie większe tip y).

 •  

  Ciekawe rozwiązania branżowe

  Niezależnie od wybranego systemu podział u jest kilka ciekawych trend ów obserwowanych we współczesnych restauracjach. Niektóre miejsca wprowadzają innowacyjne pode jścia , tak ie :

  1. Tips ogólnodostępny w całej firmie: Czasem cała ekipa dzieli się razem ze wszystkich zdobyte tips am i – może to zwiększyć poczucie wspólnoty i solidarności wśród pracowników.
  2.  

  3. Tips na cele charytatywne : Niektóre restauracje decydują się przekazywać całość lub część otrzymanych tip ów na organizację dobroczynną . To świetny sposób, aby pomagać innym jednocześnie zarabia jąc .

  4.  

  5. System oparty na wydajności: W niektórych miejscach kelnerzy są oceniani pod względem jakości obsługi oraz ilo ści zdobytych napiwków – to mogą być czynniki wpływające na wysoko ść ich wynagrodzenia.

  Podsumowanie

  Niewiele jest konkretnych odpowiedzi dotyczących tego jak dokładnie dzielone są tips y międzi person el em restauracji. Każde miejsce ma swoje własne podejście i system rozliczeń.
  Jednak najbardziej popularnym modelem okazuje się być ten proporcjonalny, gdzie wszyscy dostaja równa cze ść .
  Warto pamiętać , że istnieje wiele dylematów etycznych oraz praktyczn e kiedy mowa o tym temacie.

  Każdy powinien mie t akie same szanse co

  Tak, kelnerzy często dzielą się napiwkami.

  Link tagu HTML: https://www.citeam.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here